Vai jāsamazina bāriņtiesu kompetence veikt notariālas funkcijas?

Aktuāli
16.02.2023. 318 balsis aktuālais jautājums

Sabiedrība

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela