Vai ES nepieciešams vienots rīcības plāns barības vielu pārvaldībai?

Eiropa
03.08.2022. 190 balsis aktuālais jautājums

Sabiedrība

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela