Vai Rīgā būtu jāpārdēvē Maskavas dārzs?

Rīga
13.05.2022. 662 balsis

Sabiedrība

Gaidām Rīgas domes balsojumu

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela