Mēs izmantojam sīkfailus. Lai turpinātu lietot Open2Vote.eu, lūdzu apstiprini.

Uzzināt vairāk

Iesaisties un nobalso par šobrīd aktuālajiem jautājumiem lēmējvaras dienas kārtībā! Arī Tavs balsojums par jautājumiem, kas jau tiek izskatīti sēdēs un sanāksmēs, ir nozīmīgs. Pēc vairāk kā desmit balsojumiem Tev izveidosies saderības rādītājs ar deputātiem un politisko partiju.

Lai nobalsotu, Tev būs jāreģistrējas, jo tā politikas veidotāji var uzticēties balsojumam - ka katra balss atbilst vienam cilvēkam. Dati tiek izmantoti apkopotā, depersonalizētā veidā, un nevienam, izņemot Tevi pašu, nav pieejams Tavs konkrētais balsojums.

Atlasīt pēc:

Kategorijām
Birkām

Vai ES nepieciešams vienots rīcības plāns barības vielu pārvaldībai?

Vai ES būtu jānosaka vienoti standarti smagos metālus saturošiem materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku?

Vai atkritumu samazināšanas nolūkā Eiropā būtu jāliek par tiem vairāk maksāt atkritumu ražotājiem – piesārņotajiem?

Vai ES līmenī būtu jānosaka vienots pārtikas izšķērdēšanas samazināšanas mērķis?

Vai Eiropā būtu jāmodernizē vilcienu vadītāju sertifikācijas sistēma, ļaujot mašīnistiem strādāt dažādās valstīs un padziļinot digitālo tehnoloģiju lietojumu nozarē?

Vai Eiropai nepieciešams digitālais eiro?

Vai ES pārtikas politika vēl aktīvāk jāvirza bioloģiskās un videi draudzīgās saimniekošanas virzienā?

Vai apputeksnētāju stāvokļa uzlabošanai Eiropā pietiks ar koordinācijas un sadarbības uzlabošanu?

Vai Eiropā jāturpina piena, augļu un dārzeņu izdales programma skolās?

Vai Eiropas Savienībā jāintensificē centieni apkarot kaitniecisku praksi pret sievietēm un meitenēm?

Vai ES būtu jāsaglabā valsts atbalsta mehānismi grūtībās nonākušām bankām?

Vai Ukraina jāuzņem Eiropas Savienībā?

Vai digitālajās darba platformās strādājošajiem jāpiemēro darba tiesību regulējums un sociālie pabalsti Eiropas Savienības līmenī?

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela